Friends AKHE

Aurora Zhukovskaya
Adriano Miliani
Alexander Chernetsky
Alexander Lygun
Alexey Merkushev
Alena Andreeva
Anna Martynenko
Anna Pavlova
Anton Adasinsky
Barbara Repetsky
Basil Carpatin
Vladimir Volkov
Vyacheslav Gaivoronsky
Hera Mamatov
Group “Ivanov”
Group “The Legendary Flower Punk”
Dasha Barabanova
Denis Kirillov
Dmitry Tyulpanov (1965-2015)
Evgeny Anisimov
Eugene Rozhkov
Elena Gradkovsky
Ilya Pashnin

Igor Fomin
Lena Spring
Leo Sukhodolsky
Maxim Kuznetsov
Maria Mekaeva
Masha Ivanova
Nastya Denisova
Nikolay Rubanov
Nikolai Sudnik
Oleg Zhukovsky
Pavel Mikhailov
Roman Gabria
Sasha Malyshev
Tanya Gordeeva
Tanya Lousy
Tanya Mukhina
Tanya Khabarova
Bibianna Chimiak
Paweł Danilewicz
Tomasz Kubik
Krzysztof Lubka
Piotr Starzyński

Engineering theater AKHE, expresses gratitude to all photographers and video artists, fixing our performances on the digital and film.
Especially:

Andrew Nastanitev
Alexander Kazansky
Alexander Retz (1959-2012)
Alina Mayer
Arina Nagimova
Vladimir Telegin
Maria Pavlovsky
Maxim Tigay
Niki Demented
Tay Ovod