The Choice

 

Premiere: 2013
Сlosing: 2014
Genre:
Duration:

Actors: Maksim Isaev, Pavel Semchenko, Pavel Mikhaylov, Dasha Barabanova / Anna Budanova, Nikolay Khamov, Maria Mekaeva, Evgeniy Anisimov, Tomasina Moskalenko, Regina Zaripova, Gala Samojlova, Alisa Oleynik, Natalia Shamina, Elena Gradkovskaya, Ilona Markarova, Varvara Repetskaya, Aleksandr Koshkidko, Tania Gordeeva / Dmitrij Belov, Aleksej Frolov, Igor Ustinovich
Music: Nick Sudnik
Light: Vadim Gololobov

About a performance: