Shchedrin. Chronicles of dead mayors

Premiere: 2015
Genre:
Duration:

Actors: Maksim Isaev, Pavel Semchenko, Natalia Shamina, Aleksandr Koshkidko, Nikolay Khamov, Timothy Bushuyev, Igor Ustinovich
Artists: Maksim Isaev, Pavel Semchenko, Anna Martynenko
Sound: Denis Antonov
Light: Aleksandr Kurgankiy

About a performance:

Day 1. Klimentij Amadej Manuilovich
Day 2. Brudastyj Dementij Varlamovich
Day 3. Negodjaev Onufrij Ivanovich
Day 4. Pryshh Ivan Panteleevich
Day 5. De Sanglot Markiz
Day 6. Dju Shario Angel Dorofeevich