Stage I

Alexander Lyalyushkin
Alexey Popov
Anastasia Almazova
Anastasia Zinovieva
Anastasia Mitkaleva
Anastasia Ovsyannikova
Andrew “Vareskin” Slobodzian
Andrey Noskov
Anna Ryzhova
Anton Levdikov
Asya Sorshneva
Asya Trush
Bogdan Berko
Ivan Maximov
Varya Kuchuk
Vasilina Shmal

Vitaly Labutin
Volodya Komarov
Vyacheslav Firsov
George Khomich
Daniel Khalipov
Daria Shelkovnikova
Dima Borodin
Dmitry Anufriev
Dmitry Ankhim
Ekaterina Andreeva
Ekaterina Tikhonova
Ivan Egorov
Kirill Nulevoy
Natalia Zibenkova
Oleg Bilik
Rushan Zainullina

The 1st stage of the laboratory was held in the period from November 16 to December 14, 2020.
1. Acceptance of applications for participation in the competition.
2. 31.12.2020-announcement of the results of the I-th stage.