AKHE

 
     

PERFORMANCES

Day 6. Dju Shario Angel Dorofeevich

  • Actors: Maksim Isaev, Pavel Semchenko, Natalia Shamina, Aleksandr Koshkidko, Nikolay Khamov, Timothy Bushuyev, Igor Ustinovich
  • Artists: Maksim Isaev, Pavel Semchenko, Anna Martynenko
  • Sound: Denis Antonov
  • Light: Aleksandr Kurgankiy